Steen Vastgoed informeert over project Missiehuislei

De inplanting

Het gehele domein heeft een oppervlakte van 5,08 ha of 50.815m² gelegen in woonparkzone, dwz. dat wonen als functie is toegelaten.

Omdat Steen Vastgoed maximaal bomen wenst te behouden worden de 2 gebouwen recht in de open ruimte ingepland, met afstanden tussen 89 tot 216 meter tot de dichtstbijzijnde gebouwen.

Inplanting met afstanden Missiehuislei

Appartementen vs. verkaveling

Voor Steen Vastgoed was het van in het begin duidelijk dat dit mooie domein zo optimaal mogelijk intact moest blijven. Daarom werd er gekozen voor een ontwerp met 2 appartementsgebouwen ingepland in de open ruimte van het perceel. Dit in groot contrast met een klassieke verkaveling waarin het stuk grond opgedeeld wordt in meerdere villapercelen inclusief wegenis. (cfr. wijk Dennendael):

Missiehuislei terreinvergelijk

Vergelijking inplanting

Inplantingsvoorstel Steen Vastgoed

Alternatief voorstel met villakavels


Vergelijking te rooien bomen

Te rooien bomen bij voorstel Steen Vastgoed

Te rooien bomen bij een klassieke verkaveling


Steunt u ons voorstel?

Bent u er ook van overtuigd dat een inplanting met appartementen, in een park waar wonen (5 à 10 woningen/ha) toegelaten is, beter is voor uw groene omgeving? Steun ons voorstel met het invullen van volgend formulier of stuur een mail naar info@steenvastgoed.be.


Het ontwerp

De 2 gebouwen van telkens 14 appartementen (ipv 17 appartementen) worden opgetrokken in duurzame materialen volgens de E20 norm. De appartementen zullen voldoen aan de strengste energienormen met individuele warmtepompen, zonnepanelen, driedubbel glas, oplaadpunten voor elektrische wagens, een deelwagen, … . De huidige norm en doelstelling tot 2021 ligt op een E-peil van 30 punten.

De gevelmaterialen zijn zo voorzien dat de gebouwen niet zullen opvallen tussen de bomen.

Met 3 bouwlagen blijft het ontwerp mooi tot onder de boomkruinen en zullen de gebouwen niet zichtbaar zijn vanaf de omgeving:

Missiehuislei terreinvergelijk

Groen en publiek bos

Zoals hierboven omschreven versterkt de keuze van appartementen de omgeving aangezien er bij een klassieke verkaveling meer groen zal sneuvelen. De bestaande gebouwen op het terrein worden afgebroken en zullen bebost worden. We versterken hierdoor het bestaande bos. Na overleg met de groendienst is er besloten om minder bomen te rooien en deze te compenseren door 259 nieuwe inheemse bomen (of 5 keer meer dan er gerooid worden) en 5060 struiken en kleine bomen.

We voorzien aan de kant van de Van Dammedreef een publiek bos van 1,5ha (15.000m² !) waarbij de omgeving kan genieten van de voordelen en het extra groen dewelke nu verscholen is achter een afgesloten omheining. Het onderhoud van dit stuk extra groen zal niet moeten gedragen worden door noch de gemeente, noch de omgeving.

Missiehuislei box

Mobiliteit

Om tegemoet te komen aan de bezwaren en de weigering van de aanvraag werd de 2de oprijlaan aan de Van Dammedreef geschrapt en werd hier een voet- en fietsweg voorzien. Er zal dus slechts één toegang zijn voor het project. De impact inzake mobiliteit zal beperkt zijn met de goede ontsluiting aan de Kapellensteenweg.

Uit gelijkaardige projecten is gebleken dat 80% van de bewoners slechts over 1 wagen beschikt. Met de huidige switch naar een andere (deel)mobiliteit zal deze mobiliteit in de toekomst enkel verminderen en geluidsarmer worden.

In de ondergrondse parking voorzien we oplaadpunten voor elektrische wagens en een deelwagen.

Missiehuislei mobiliteit

Demografie - Relevantie van ons project voor Kalmthout

In 2018 was reeds 21,4% van de inwoners van Kalmthout 65 jaar en ouder. Bovendien zal de bevolking tegen 2027 verder aangroeien volgens Statistieken Vlaanderen. Vooral de leeftijdscategorie 60+ groeit sterk in aantal. Net bij deze leeftijd is er vraag naar kwaliteitsvolle appartementen in een groene en rustige omgeving. Zo zal het merendeel van de bewoners van wijk Dennendael op deze leeftijd in de omgeving willen blijven wonen aangezien er een goede ontsluiting is met het centrum en het groene karakter aanwezig blijft.

Kalmthout demografie

Wij hebben met bovenstaande uiteenzetting een duidelijke beeld trachten te scheppen van de (maatschappelijke) voordelen van het project en onze goede bedoelingen voor de natuur, de omgeving en de visie op ruimtelijke ordening.

Indien u graag de plannen met ons overloopt of nog extra informatie wenst kan u ons steeds contacteren voor een afspraak ter plaatse of op kantoor.


Steunt u ons voorstel?

Bent u er ook van overtuigd dat een inplanting met appartementen, in een park waar wonen (5 à 10 woningen/ha) toegelaten is, beter is voor uw groene omgeving? Steun ons voorstel met het invullen van volgend formulier of stuur een mail naar info@steenvastgoed.be.