BEN of bijna-energieneutraal bouwen: waarom nog wachten tot 2021?

BEN-bouwen of bijna-energieneutraal bouwen is al enige tijd een hot topic in de vastgoedsector. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid om energiebewust bouwen en verbouwen te stimuleren. Volgens Europese richtlijnen zouden tegen 2021 alle nieuwe gebouwen immers bijna-energieneutraal moeten zijn. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 met andere woorden de standaard voor alle nieuwbouwprojecten, in heel Europa.

Wat “bijna-energieneutraal” inhoudt? BEN-woningen zijn woningen die niet enkel heel weinig energie verbruiken (voor verwarming, koeling, warm water én ventilatie) maar die bovendien de nodige energie uit hernieuwbare bronnen halen. Om van jouw woning een volwaardige BEN-woning te maken moet ze voldoen aan 7 specifieke voorwaarden:

 1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk aan E30. Het E-peil of de E-score brengt de energetische prestaties van een woning of gebouw in kaart, rekening houdend met isolatie, oriëntatie, verwarming, ventilatie, … Hoe lager de E-score, hoe lager het energieverbruik. De huidige eisen voor energieprestatie en binnenklimaat (EPB) liggen op E50 en zullen in 2018 verlaagd worden naar E40.
 2. Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk aan K40. De K-score van een woning staat voor de energiezuinigheid en wordt berekend door isolerende werking van muren, ramen, vloer, dak, … Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil. Deze voorwaarde is in Vlaanderen al van kracht voor nieuwbouwwoningen sinds 2012, hier verandert er dus niets.
 3. Verschillende constructiedelen van je woning (dak, muren, vensters, …) moeten aan specifieke eisen voldoen omtrent warmtedoorgang of warmteverlies. De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat. In een BEN-woning mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn:
  • Daken/buitenmuren/vloeren: max. 0,24 W/m²K
  • Vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m²K
  • Glas: max. 1,1 W/m²K
  • Deuren en poorten: max. 2 W/m²K
 4. De (netto) energiebehoefte voor verwarming moet kleiner zijn dan of gelijk aan 70 kWh/m2. Ook deze vereiste is nu al van kracht in Vlaanderen.
 5. Het risico op oververhitting is zeer beperkt. Op de berekeningsmethode na verandert ook hier niks.
 6. De woning beschikt over ventilatievoorzieningen. Dit is ook reeds een punt in de huidige EPB-eisen.
 7. Je woning moet een minimumaandeel van hernieuwbare energie produceren. Dat kan op verschillende manieren, denk aan een zonneboiler, een fotovoltaïsche installatie, een warmtepomp of een biomassa-installatie.

Wordt het hier allemaal net iets te technisch voor jou, dan staan wij klaar om op al jouw vragen een antwoord te bieden. Het blijft uiteraard een onderwerp waar nu eenmaal wat extra studiewerk bij komt kijken.

Waarom je best nu al BEN-bouwt

Wettelijk gezien moeten nieuwbouwprojecten pas vanaf 2021 voldoen aan de BEN-eisen. Maar wat houdt je tegen om nu al te kiezen voor een BEN-woning? Bijna-energieneutraal is vandaag al veruit de slimste keuze. Energiebesparende investeringen betalen zichzelf terug door energiekosten te drukken, dat merk je meteen aan je energiefactuur.
Ook staat de BEN-bouwer een leuke premie te wachten, kan hij bij heel wat banken terecht voor een extra voordelig bouwkrediet én voldoet zijn woning aan toekomstige normen waardoor het veel langer zijn waarde behoudt.

Naast de louter financiële voordelen zal je bovendien minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, geniet je van een beter wooncomfort en help je klimaatverandering tegen te gaan. Moeten we zelfs nog doorgaan?

Mythes over BEN-woningen

Er wordt veel gezegd over energiebesparende investeringen, maar wat moet je nu nog geloven?

BEN-bouwen kost heel veel geld!

Dat is niet noodzakelijk waar. Meestal is de impact op het totale kostenplaatje van een bouwproject nog geen 5%. U heeft daarbovenop vaak nog recht op financiële voordelen die kunnen oplopen tot 5.000 euro.

Een sterk geïsoleerde woning raakt te snel oververhit!

Het klopt dat je alerter moet zijn voor warmtewinst dan voor warmteverlies. Warmte stapelt zich sneller op door o.a. aanwezigheid van mensen of zonlicht. Mits voldoende aandacht voor de locatie van je ramen en een kwalitatieve zonwering is dat echter niks om je zorgen over te maken.

Een BEN-woning boet in aan luchtkwaliteit!

Het tegenovergestelde is waar. De (verplichte!) ventilatiesystemen voorzien elke woning van constante luchtcirculatie. Dat houdt in: toevoer van verse buitenlucht, alsook afvoer van vervuilde binnenlucht.

Ook Steen Vastgoed bouwt BEN

Bij Steen Vastgoed geloven we rotsvast in BEN-bouwen. In 2015 kregen we dan ook met veel trots het label van energiebewuste aannemer opgespeld.

Voor alle praktische informatie over BEN-bouwen kan je terecht op www.energiesparen.be/BEN of je neemt gewoon contact op met een van de specialisten.