Wat brengt de toekomst?

Vanuit onze bedrijfsfilosofie zet Steen Vastgoed zich al jaren in om mee te werken aan een betere toekomst voor onze planeet. Voorloper zijn en blijven in dit groene verhaal is waar wij naar streven. Onze medewerkers blijven zich continu bijscholen en we volgen de ontwikkelingen inzake nieuwe technieken en toekomstige standaarden op de voet.


Steen Vastgoed is veratwoord

Bewust omgaan met ruimtelijke ordening

Steen Vastgoed engageert zich om enkel nog op een verantwoorde manier gronden in gebruik te nemen voor onze nieuwbouwprojecten. Criteria die we hiervoor hanteren:

Resultaat van dit engagement: bij onze 3 laatste bouwaanvragen planten we maar liefst 5.000 m² bos aan.Nieuwe technieken thuis opladen

Nieuwe technieken en voorzieningen

Als doelstelling voor onszelf willen we volgende voorzieningen en technieken zo veel als mogelijk (blijven) realiseren in onze ontwikkelingen:

En ook deze lijst zal zich snel uitbreiden en mee evolueren. Stilstaan is immers achteruit gaan.

Steen Vastgoed onderzoekt ook nieuwe vormen van (deel)mobiliteit, collectieve woonvormen, … wordt ongetwijfeld vervolgd.